Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/06-01/172
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-3
Zagreb, 08.12.2006
Primjena nulte stope pdv-a

Nakladničko poduzeće "A" d.o.o., Zagreba, obratilo nam se s upitom za primjenu stope 0% poreza na dodanu vrijednost na ilustrirani dječji književni list "Radost", koji izlazi jednom mjesečno, a namijenjen je osnovnoškolskom »izrastu (od 1. do 4. razreda). Upitu su priložili i očitovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Uprave za zajedničke programe klasa: 602-01/06-01/01469, ur.broj 533-12-06-2 od 10. listopada 2006., prema kojem dječji list „Radost" sadrži izvrsne likovne, književne, pedagoške i zabavne priloge koji su u skladu s programom Hrvatskog nacionalnog i obrazovnog standarda i dodatni su izvor nastavnih sadržaja.

 

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

 

Odredbom članka 1Oa. stavak 1. točka c) i t) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog, i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta kao i na znanstvene časopise.

 

U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05) pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

1.imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),

2.izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova.

3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

 

U svrhu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost odredbama članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika propisano je da se udžbenicima smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.) otisnuta na papiru ili na već navedenim nositeljima teksta, koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

 

Obzirom da je prema očitovanju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Uprave za zajedničke programe, dječji list "Radost" u skladu s programom Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda, smatramo da podliježe oporezivanju po stopi 0% prema odredbama članka 1Oa. stavak 1. točka c) Zakona, odnosno članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu