Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/06-01/184
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-4
Zagreb, 26.10.2006
Oporezivanje angiografskih, diletacijskih i termodilucijskih katetra pdv-om

Navedenim dopisom obratili ste nam se s upitom o tome oporezuju li se angiografski, dilatacijski i termodilucijski kateteri porezom na dodanu vrijednost po stopi 0% prema odredbi članka 10a, stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05).

Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

Prema očitovanju mjerodavnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje klasa: 410-01/06-01/2, ur.broj: 338-01-34-06-6 od 5. listopada 2006. godine, angiografski, dilatacijski i termodilucijski kateteri proizvodi su koji se ugrađuju u ljudsko tijelo prilikom izvođenja složenih zahvata na krvnim žilama mozga i srca a pri čemu se izvode i manji kirurški zahvati, te se mogu smatrati kateterima navedenim pod rednim brojem 14. u članku 57. stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Odredbama članka 10a. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo (implantati, srčani zalisci, elektronski stimulatori, umjetni zglobovi, materijal za osteosintezu, stentovi, intrauterini ulošci i dr.), te ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostataka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Prema članku 57. stavak 1. točka e) i f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05) podrobnije je određeno da se porez na dodanu vrijednost po stopi 0% plaća na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantati, prema Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo i na medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te na koja se pomagala i usluge ne primjenjuje stopa od 0%. U proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantate navedeni su, između ostalih, pod rednim brojem 14. kateteri.

Obzirom da je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, kao mjerodavno tijelo za tumačenje primjene i uporabe proizvoda prema Popisu iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, dao tumačenje da su navedeni kateteri proizvodi koji se ugrađuju u ljudsko tijelo, prilikom njihovog oporezivanja primjenjuje se stopa 0% u smislu odredbi članka 10a. stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 57. stavak 1. točka e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

Povratak na prethodnu stranicu