Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/06-01/196
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 26.10.2006
Oporezivanje katetra za venu subclavia pdv-om po stopi od 0%

Društvo "A" d.o.o., obratilo nam se s upitom oporezuju li se kateteri za venu subclavia porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Odredbama članka 1Oa. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo (implantati, srčani zalisci, elektronski stimulatori, umjetni zglobovi, materijal za osteosintezu, stentovi, intrauterini ulošci i dr.), te ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostataka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Prema članku 57. stavak 1. točka e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05) podrobnije je određeno da se porez na dodanu vrijednost po stopi 0% plaća na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantati, prema Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo i na medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te na koja se pomagala i usluge ne primjenjuje stopa od 0%. U proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantate navedeni su, između ostalih, pod rednim brojem 14. kateteri i to ventrikularni Pudentz, subclavia, ureteralni, i drugi.

 

Obzirom daje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, kao mjerodavno tijelo za tumačenje primjene i uporabe proizvoda prema Popisu iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, dao tumačenje da su navedeni kateteri proizvodi koji se ugrađuju u ljudsko tijelo, prilikom njihovog oporezivanja primjenjuje se stopa 0% u smislu odredbi članka 1Oa. stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 57. stavak 1. točka e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

  Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu