Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/06-01/95
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 09.05.2006
Oporezivanje priručnika za športske ribolovce PDV-om po stopi od 22% ili po stopi 0%
Hrvatski savez "A", izdao je dva priručnika za športske ribolovce i to Priručnik za sportski ribolov i Priručnik za polaganje ribočuvarskog ispita. U vezi navedenog postavljaju upit podliježu li navedeni priručnici oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 22% ili po stopi 0%.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 10.a stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta.

U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05) pobliže je određeno što se smatra knjigama u smislu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost. Prema navedenim odredbama Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:
1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke,
2. izrađene se u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,
3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se bojanke kao i slikovnice bez teksta.
Knjigama se u smislu Zakona i Pravilnika ne smatraju, između ostalog, telefonski imenici, vozni redovi, cjenici, kalendari, rokovnici, različiti prospekti, katalozi, turistički vodiči, turističke karte, mape, prigodni prezentacijski materijali u obliku knjige te drugi informativni materijal.

Obzirom da izdanja Priručnik za sportski ribolov i Priručnik za polaganje ribočuvarskog ispita imaju obilježja informativnog materijala, ne mogu se smatrati knjigama u smislu članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, pa podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 22%.

Napominjemo da se udžbenicima u smislu članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (primjerice, temeljna knjiga, skripta, radna bilježnica, vježbenica i slično) otisnuta na papiru ili navedenim nositeljima teksta, koje je odobrilo Ministarsko znanosti, obrazovanju i športa.

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu