Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/06-01/106
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 25.05.2006
Oporezivanje medicinske opreme porezom na dodanu vrijednost
Carinska uprava, Carinarnica "A", Odjel za nadzor, Odsjek za provjere obratila nam se s upitom klasa: 470-01/05-03/35, ur.broj: 513-02-41-96/19-06-5 od 8. svibnja 2006. godine, radi očitovanja o tome oporezuju li se kateteri čija je namjena dilatacija
krvnih žila (Maverick 2 balon kateter, Maverick quantum balon kateter, Maverick otw balon kateter, Cutting balon kateter i drugi) te dijagnostički i vodeći kateteri (Imager II kateter, Expo&impulse kateter, Wiseguide guiding kateter, Excelsior, i drugi) porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%. Upitu je priloženo i očitovanje Hrvatskog zavoda "B" klasa: 500-07/06-01/262 od 23. ožujka 2006. godine prema kojem se navedena oprema smatra standardnim potrošnim materijalnom koji se koristi prilikom složenih zahvata na krvnim žilama mozga i srca pri čemu se izvode i mali kirurški zahvati.

U vezi navedenoga u nastavku odgovaramo.

Odredbama članka 1Oa. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo (implantati, srčani zalisci, elektronski stimulatori, umjetni zglobovi, materijal za osteosintezu, stentovi, intrauterini ulošci i dr.), te ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostataka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda "B".

Prema članku 57. stavak 1. točka e) i f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05) podrobnije je određeno da se porez na dodanu vrijednost po stopi 0% plaća na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantati, prema listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo i na medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda "B", te na koja se pomagala i usluge ne primjenjuje stopa od 0%.

Shodno navedenim odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost razvidno je da se stopa 0% poreza na dodanu vrijednost primjenjuje samo na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo i medicinske proizvode koji nadomještaju tjelesno oštećenje ili nedostatke prema Popisu iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda "B" (Narodne novine, broj 93/03, 158/03 i 74/04).

Ako je Hrvatski zavod "B", kao mjerodavno tijelo za tumačenje primjene i uporabe proizvoda iz Popisa Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, dao tumačenje da su predmetni kateteri standardni potrošni materijal, te da nisu razvrstani u proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo ili služe za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostataka, tada se na te proizvode ne može primijeniti porezna stopa 0% nego 22%.

O navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu