Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/06-01/124
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 12.06.2006
Oporezivanje iznosa kotizacije što se odnosi na katalog izložbe
Hrvatski "A" savez, je organizacija registrirana kao udruga građana. Savez u okviru svoje djelatnosti organizira izložbe pasa na području Republike Hrvatske, a sudionici na izložbama plaćaju kotizaciju u koju je uključen i iznos što se odnosi na publikaciju kataloga izložbe. Obzirom da je Savez obveznik poreza na dodanu vrijednost postavljen je upit podliježe li iznos kotizacije što se odnosi na katalog izložbe oporezivanju po stopi 0% ili 22%.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 1Oa. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za predškolski odgoji obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta.

U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05) pobliže je određeno što se smatra knjigama u smislu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost. Prema navedenim odredbama Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:
1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem, se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke,
2. izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,
3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

Knjigama se u smislu Zakona i Pravilnika ne smatraju, između ostalog, telefonski imenici, vozni redovi, cjenici, kalendari, rokovnici, različiti prospekti, katalozi, turistički vodiči, turističke karte, mape, prigodni prezentacijski materijali u obliku knjige te drugi informativni materijal.

Shodno navedenom, u konkretnom slučaju riječ je o katalogu koji se prema odredbama članka 1Oa. stavak 1. točka c) Zakona, odnosno članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika ne smatra knjigom pa podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 22%.

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu