Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/06-01/89
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 18.04.2006
Obračun poreza na dodanu vrijednost
HP - Hrvatska pošta d.d., u svojim poštanskim uredima prodaje među ostalim i dobra u komisiji koja se prema odredbi članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) oporezuju poreznom stopom 0%. U vezi navedenog postavljaju upit trebaju li na proviziju ostvarenu u komisijskom poslu obračunati porez na dodanu vrijednost po stopi 22%, obzirom da je predmet isporuke u komisiji proizvod koji se oporezuje po stopi 0%.
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta oporezuju se porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%.
U članku 4. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05) propisano je da se isporuke dobara u komisiji u svoje ime a za tuđi račun oporezuju jednako kao i isporuke u svoje ime i za vlastiti račun. Kod isporuke dobara u komisiji porezna osnovica je ukupna naknada za isporučena dobra kao i kod isporuka u svoje ime i za svoj račun.
Kod komisijskog načina prodaje nastaju dvije isporuke i to isporuka komisionara kupcu i isporuka komitenta komisionaru što je propisano člankom 4. stavak 2. Pravilnika.
Prema navedenom komisionar kupcu izdaje račun u kojem poreznu osnovicu čini ukupna naknada za prodana dobra, a vlasniku dobara izdaje račun za naknadu (proviziju ostvarenu u komisijskom poslu) što ju ostvaruje obavljanjem usluge prodaje dobara i obračun o prodanim dobrima.
Stoga je komisionar, u konkretnom slučaju HP - Hrvatska pošta d.d. obvezan obračunati porez na dodanu vrijednost po stopi 22% na ostvarenu naknadu, za obavljenu uslugu prodaje dobara neovisno o tome što predmet isporuke u komisiji podliježe oporezivanju po stopi 0%.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu