Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/06-01/92
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 19.04.2006
Oporezivanje lijekova koji nisu na Listi lijekova HZZO-a
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi proslijedilo nam je upit Hrvatske lige protiv raka o tome može li se pnmijeniti stopa 0% prilikom oporezivanja porezom na dodanu vrijednost onkoloških lijekova koji nisu na Listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
U vezi navedenoga odgovaramo.
Odredbama članka 10a. stavak 1. točka d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) i članka 57. stavak 1. točka d) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05)propisano je da se porez na dodanu vrijednost po stopi 0% plaća na lijekove određene Odlukom o
utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Prema navedenom, ako neki lijekovi, u ovom slučaju onkološki lijekovi nisu na Listi lijekova ne može se primijeniti stopa poreza na dodanu vrijednost 0%, nego stopa 22%.
Molimo da o navedenom izvijestite podnositelja upit
Povratak na prethodnu stranicu