Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/06-01/6
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 30.01.2006
Primjena nulte stope poreza na dodanu vrijednost
Hrvatski svjetski sabor, Poreč, obratio nam se s upitom za primjenu nulte stope poreza na dodanu vrijednost na list (časopis) domovinske i iseljene Hrvatske "Korjeni", koji njeguje tradiciju i vrijednosti hrvatskog naroda.
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 1Oa. stavak 1. točka c) i f) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta kao i na znanstvene časopise.
U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05) pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:
1.imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),
2.izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,
3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.
Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost nije propisana mogućnost primjene stope 0% na časopise, stoga časopis "Korjeni" podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 22%.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu