Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/05-01/229
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 19.09.2005
Stopa od 0% na usluge organiziranog boravka
Društvo "A" d.o.o. iz Splita, obratilo nam se s pitanjem može li se primijeniti stopa od 0% na usluge organiziranog boravka stranih turista u slučaju kad je strana agencija "B" iz Švicarske, račun za organizirani boravak stranih turista platila iz inozemstva doznakom u kunama o čemu postoji izvješće Zagrebačke banke o naplati iz inozemstva - Nalog 10 od 23.8. 2005. godine?
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka lOa. točka h) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 90/05) koja se primjenjuje do 31. prosinca 2005. godine, po stopi od 0% oporezuju se usluge organiziranog boravka koje se plaćaju doznakama iz inozemstva. Doznakama iz inozemstva u smislu ove odredbe prema članku 57. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 55/04), smatraju se plaćanja u skladu s propisima o deviznom poslovanju.
U skladu s odredbama Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov., broj 96/03) i Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (Nar. nov., broj 88/05), plaćanja između rezidenata i nerezidenata, moguća su u stranoj valuti ili u kunama na način i uz upotrebu propisanih naloga platnog prometa s inozemstvom.
Prema tome, doznaka iz inozemstva koja glasi na kune smatra se doznakom iz inozemstva u skladu s deviznim propisima, ako je obrađena u skladu s odredbama Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom, kao da se radi o doznaci u stranim sredstvima plaćanja.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu