Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/04-01/357
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 10.12.2004
Gastro razglednice
Gospodin "A" autor je gastro - razglednice Hrvatske. Gastro - razglednica je jednostavan i ekonomičan suvenir za turiste koji posjećuju našu zemlju, a cilj joj je promidžba hrvatskog turizma. Obzirom na navedeno upućen nam je zahtjev za oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost budući da će gastro - razglednicu kupovati uglavnom strani turisti.
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka l0a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za predškolski odgoji obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta.
U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04-ispravak) pobliže je određeno što se smatra knjigama u smislu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost. Prema navedenim odredbama Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:
1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke,
2. izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,
3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.
Knjigama se u smislu Zakona i Pravilnika ne smatraju, između ostalog, telefonski imenici, vozni redovi, cjenici, kalendari, rokovnici, različiti prospekti, katalozi, turistički vodiči, turističke karte, mape, prigodni prezentacijski materijali u obliku knjige te drugi informativni materijal.
Iz navoda u pismu razvidno je daje u konkretnom slučaju riječ o razglednici koja ima obilježja informativnog materijala, što podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi od 22% prema članku 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu