Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/04-01/338
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 24.11.2004
Medicinske igle
Središnji ured Carinske uprave proslijedio nam je upit poduzeća "A" d.o.o. o tome oporezuju li se porezom na dodanu vrijednost po stopi od 0% ili 22% medicinske igle razvrstane u tarifne brojeve 9018.3110 - igle sa štrcaljkama za davanje inzulina, 9018.3210 cjevaste kovinske igle - igle za uzimanje krvnih uzoraka i 9018.3290 - kirurške igle za šivanje.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 1Oa. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo (implatanti, srčani zalisci, elektronski stimulatori, umjetni zglobovi, materijal za osteosintezu, stentovi, intrauterini ulošci i dr.), te ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostataka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Prema članku 57. stavak 1. točka e) i f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04 - ispravak) podrobnije je određeno da se porez na dodanu vrijednost po stopi od 0% plaća na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implatanti, prema listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo i na medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te na koja se pomagala i usluge ne primjenjuje stopa od 0%.
Shodno navedenom, stranku je potrebno uputiti da se obrati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koji će dati tumačenje jesu li navedene medicinske igle razvrstane u ortopedska pomagala prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kako bi se moglo odrediti podliježu li navedeni proizvodi oporezivanju stopom od 22% ili 0%.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu