Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/03-01/323
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 07.11.2003
Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost
Društvo "A", obratilo nam se s upitom za oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na bojanku «Razigrana učilica» i slikovnu mapu (koja sadrži kolaž papir i likovnu mapu) za predškolski odgoj.
U nastavku odgovaramo.
Odredbom članka l0a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključujući i CD-ROM, videokasetu i audiokasetu.
U članku 57. stavak 1. točka c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:
1.imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),
2.izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,
3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.
U skladu s navedenim mišljenja smo da bojanka «Razigrana učilica» podliježe oporezivanju po stopi od 0%.
Molimo da s našim odgovorom upoznate podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu