Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/03-01/378
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 26.11.2003
Primjena nulte stope poreza na dodanu vrijednost na enciklopedijski časopis
Nakladničko poduzeće "A" obratilo nam se s upitom za primjenu nulte stope poreza na dodanu vrijednost na enciklopedijski časopis za mlade Drvo znanja i časopis Enter koji pokriva područje informatike.
Odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka l0a. stavak 1. točka c) i f) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta kao i na znanstvene časopise.
U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:
1.imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),
2.izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,
3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.
U svrhu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost odredbama članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika propisano je da se udžbenicima smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.) otisnuta na papiru ili na već navedenim nositeljima teksta, koje je odobrilo Ministarstvo prosvjete i športa ili Ministarstvo znanosti i tehnologije.
Budući da u predmetnom dopisu takvo odobrenje nije priloženo, navedeni časopisi podliježu oporezivanju po stopi od 22%. Ako bi Ministarstvo prosvjete i športa izdalo odobrenje kojim bi se časopisi smatrali udžbenicima (tj. nastavnim sredstvima u svezi s nastavnim planom i programom), prilikom oporezivanja primjenjivala bi se stopa od 0%, prema odredbama članka l0a. stavak 1. točka c) i f) Zakona, odnosno članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu