Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/03-01/116
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 29.04.2003
Porez na dodanu vrijednost na ljetopis škole
U povodu upita društva "A", suizdavača na ljetopisima nekoliko srednjih škola u Rijeci, što nam ga je proslijedilo Ministarstvo prosvjete i športa, i pitanja o tome oporezuju li se ljetopisi srednjih škola porezom na dodanu vrijednost po stopi od 0%, odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), po stopi od 0% oporezuju se knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenici za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.
Člankom 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja, 60/96 do 58/03) propisano je da se knjigama smatraju neperiodične tiskovine koje istodobno imaju sva tri obilježja:
1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio - više od 50% - pojavljuju promidžbene poruke),
2. izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutima nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,
3. da imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica.
Knjigama se u smislu Zakona i Pravilnika ne smatraju telefonski imenici, vozni redovi, cjenici, kalendari, rokovnici, različiti prospekti, katalozi, turistički vodiči, turističke karte, mape, izvješća o poslovanju trgovačkih i ostalih društava, prigodni prezentacijski materijali u obliku knjige te drugi informativni materijal.
U skladu s navedenim mišljenja smo da se ljetopisi srednjih škola ne mogu smatrati knjigom prema odredbama članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona, odnosno članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika, pa podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 22 %.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu