Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/00-01/262
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 05.07.2002
Porez na dodanu vrijednost
Obrt "A" obratio nam se s pitanjem primjenjuje li se stopa poreza na dodanu vrijednost od 0% i na ortopedske čarape namijenjene invalidima (nakon amputacije), na koje u nastavku odgovaramo.
Odredbama članka 10a. stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantati (srčani zalisci, elektronski stimulatori, umjetni zglobovi, materijal za osteosintezu, stentovi, interauterini ulošci i dr.), te ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Upućujemo stranku da se obrati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje za tumačenje spadaju li ortopedske čarape namijenjene invalidima nakon amputacije pod medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Ako su ortopedske čarape namijenjene invalidima nakon amputacije navedene u Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao ortopedska pomagala, tada se oporezuju po stopi od 0%.
Povratak na prethodnu stranicu