Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/02-01/213
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 23.05.2002
Porez na dodanu vrijednost
U povodu pisma tvrtke "A", i zamolbe za oslobađanjem od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za izdanje edukativne bojanke i crtanke «Sivko u svijetu boja» - na CD-ROM-u, u nastavku odgovaramo.
Odredbom članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključujući i CD-ROM, videokasetu i audiokasetu.
U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) pobliže je određeno što se smatra knjigama.
Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika, knjigama se smatraju neperiodične tiskovine sa istodobno sva tri sljedeća obilježja:
1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj;
2. u tehničkom su smislu izrađene u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova;
3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a), ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta, te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke, te slikovnice bez teksta.
Smatramo da bojanka i crtanka «Sivko u svijetu boja» na CD-ROM-u udovoljava propisanim uvjetima iz članka 10a stavak 1. točka c) Zakona i članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika, podliježe oporezivanju stopom poreza na dodanu vrijednost O %.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu