Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-01/07-01/1248
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-4
Zagreb, 13.05.2008
Podliježe li proizvođač proizvoda "A" oporezivanju pdv-om po stopi od 0%
 

Društvo 'B', autor je i izdavač proizvoda 'A', edukativnog interaktivnog pomagala na CD-rom-u namijenjenog predškolskoj djeci, koji je izdan u sklopu serijala proizvoda 'C' edukativnog informatičkog školskog pomagala za sve razrede osnovne škole. 'A' obuhvaća područja namijenjena djeci predškolskog uzrasta i to slova, brojeve, prirodu, društvo, promet, boje, glazbu i odnose među predmetima. Upitu je priloženo i očitovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Uprave za zajedničke programe klasa: 602-01/08-01/00009, ur.broj: 533-12-08-0004 od 8. travnja 2008. godine u kojem se navodi da je temeljem stručnog mišljenja Agencije 'D' interaktivni CD 'E' primjerena djeci predškolskog uzrasta te može podržati i poticati razvoj predškolskog djeteta u području razvoja spoznaje te informatičke pismenosti, a može se primjenjivati u različitim ustanovama s odgojno obrazovnim programom za djecu predškolske dobi ali i u obiteljskom domu. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje podliježe li 'A' oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%.

 

Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

 

Odredbom članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.

 

         U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 34/08), pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

 

1.imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),

2.izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,

 

3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga – bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

 

U svrhu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost odredbama članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika propisano je da se udžbenicima smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.) otisnuta na papiru ili na već navedenim nositeljima teksta, koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

 

Shodno navedenom, 'A' je prema očitovanju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Uprave za zajedničke programe primjerena djeci predškolskog uzrasta te podržava i potiče razvoj predškolskog djeteta u području razvoja spoznaje te informatičke pismenosti, stoga podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 0% u smislu odredbe članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

 

Povratak na prethodnu stranicu