Porez na dodanu vrijednost - Nastanak porezne obveze
Broj klase:410-19/05-01/290
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 21.11.2005
Trenutak nastanka porezne obveze kod izdavanja računa odnosno privremenih situacija u graditeljskoj djelatnosti
Gospoda "A" iz Splita, obratila nam se s upitom o trenutku nastanka porezne obveze kod izdavanja računa odnosno privremenih situacija u graditeljskoj djelatnosti. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbe članka 15. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 47/95 do 90/05), propisuju da je račun svaka isprava prema kojoj porezni obveznik ili osoba kojoj on naloži obračunava isporučena dobra i obavljene usluge, bez obzira na to kako se ta isprava naziva u poslovnom prometu.
Sukladno navedenom, privremene situacije odnosno obračuni djelomično izvedenih radova su računi, koji moraju sadržavati sve podatke propisane člankom 15. stavak 3. Zakona.
Odredbom članka 17. stavak 3. Zakona, poduzetnik koji je obveznik poreza na dohodak, porez na dodanu vrijednost obračunava prema primljenim (naplaćenim) naknadama (računi R-2), a porezna obveza prema članku 7. stavak 7. Zakona, nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je naknada primljena ili naplaćena.
Odredbom članka 7. stavak 1. Zakona, pri obračunu poreza na dodanu vrijednost prema izdanim računima (R-l), porezna obveza nastaje za isporuke dobara i obavljene usluge, istekom obračunskog razdoblje iz članka 16. stavak 2. Zakona, u kojem su obavljene. Isto vrijedi za usluge koje su djelomično obavljene i zasebno se obračunavaju. Ako porezni obveznik izda račun, bez obzira na to u kojem su dijelu isporuke obavljene ili nisu, po njemu nastaje porezna obveza, što je propisano člankom 41. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 60/96 do 77/04-ispravak). Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu