Porez na dodanu vrijednost - Nastanak porezne obveze
Broj klase:410-19/03-01/292
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 03.09.2003
Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost
U povodu dopisa Područnog ureda Bjelovar, a u vezi upita društva "A" o primjeni odredbi članka 13. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost na izvozne isporuke koje nisu naplaćene u propisanom roku, s obzirom na primjenu Zakona o deviznom poslovanju (Narodne novine, broj 96/03) koji je stupio na snagu 18. lipnja 2003. a čije odredbe ne propisuju rokove za naplatu izvoznih isporuka, odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 13. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su izvozne isporuke dobara i oplemenjenih dobara, uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge. Na izvozne isporuke koje nisu naplaćene u skladu s propisima o deviznom i vanjskotrgovinskom poslovanju, plaća se porez na dodanu vrijednost u smislu članka 13. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Prema članku 47. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) propisano je da za izvozne isporuke koje nisu naplaćene u skladu s propisima o deviznom i vanjskotrgovinskom poslovanju, porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je protekao propisani rok za naplatu.
Stupanjem na snagu spomenutog Zakona o deviznom poslovanju ukinuta je odredba kojom je bio propisan krajnji rok za naplatu izvoza 150 dana od izvoznog carinjenja, pa shodno navedenom mišljenja smo da od 18. lipnja 2003., od kada se primjenjuju odredbe novog Zakona o deviznom poslovanju, u smislu roka naplate izvozne isporuke više ne dolazi do nastanka porezne obveze.
S obzirom na odredbe članka 47. stavak 1. Pravilnika, smatramo da u obračunskom razdoblju dok su bile na snazi važeće odredbe Zakona o deviznom poslovanju, treba obračunati porez na dodanu vrijednost na izvozne isporuke koje nisu naplaćene do 18. lipnja 2003., tj. do dana primjene novih odredbi Zakona o deviznom poslovanju, kada je ukinut rok naplate izvozne isporuke.
Povratak na prethodnu stranicu