Porez na dodanu vrijednost - Nastanak porezne obveze
Broj klase:410-19/02-01/176
Urudžbeni broj:513-07/03-4
Zagreb, 29.05.2003
Obveza po privremenim situacijama
Društvo "A" zatražilo je uputu radi pravilne primjene zakonskih propisa u slučaju kad je investitor kojemu su izveli radove odbio ovjeriti situaciju i platiti dug. Navode da je tijekom sudskog postupka koji su pokrenuli radi naplate duga nad investitorom otvoren stečaj, te da su temeljem pravomoćne presude prijavili potraživanje.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Privremene situacije - obračun djelomično izvedenih radova predstavljaju račune prema članku 15. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) kojim je propisano da je račun svaka isprava u kojoj se obračunavaju isporučena dobra i usluge. Prema odredbi čanka 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, pri obračunu poreza na dodanu vrijednost po izdanim računima porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem su isporuke i usluge obavljene. U skladu s odredbom članka 41. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03), pri obračunu poreza na dodanu vrijednost prema izdanim računima (članak 17. stavak 1. Zakona) porezna obveza nastaje tijekom obračunskog razdoblja u kojem je obavljena isporuka dobara ili usluge.
Pripominjemo da, polazeći od temeljne odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost da naknada na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge predstavlja poreznu osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost, pa ako poduzetnik - porezni obveznik ne može od drugog poduzetnika naplatiti naknadu za obavljenu isporuku dobara ili usluga (ni u stečajnom postupku) može ispraviti poreznu osnovicu, odnosno smanjiti poreznu obvezu u smislu članka 8. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu