Porez na dodanu vrijednost - Nastanak porezne obveze
Broj klase:410-01/07-01/89
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-4
Zagreb, 30.11.2007
Evidentiranje utrošene vode prilikom uvoza vode od inozemnog poreznog obveznika

        U dopisu što nam je uputila tvrtka „A“ d.o.o. , ukazuju na problem evidentiranja utrošene vode u slučaju kad tuzemni porezni obveznik društvo X d.o.o. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uvozi vodu od inozemnog poreznog obveznika društva Y d.o.o. iz Federacije Bosne i Hercegovine. Inozemni porezni obveznik ispostavlja fakture sa porezom na dodanu vrijednost prema propisima Federacije BiH (17%). Navode da voda kao dobro ne prelazi granicu u klasičnom smislu i nema jedinstvene carinske deklaracije - dokumenta kojim se dokazuje da je dobro izvezeno iz Federacije BiH, odnosno uvezeno u RH, te da se sat za očitavanje stanja vode nalazi na teritoriju RH.

         Postavili su pitanja koja dokumentacija treba pratiti ovakvu isporuku i mora li društvo X d.o.o. obračunati porez na dodanu vrijednost na uvezenu vodu?

 

         Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

 

         Odredbom članka 2. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 47/95 do 76/07), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na uvoz dobara u tuzemstvo pri čemu se pod uvozom razumijeva i unos i prijam i drugi oblici uvoza dobara. Prema odredbi članka 6. stavak 1. točka 2. Zakona porezni obveznik je uvoznik prema članku 2. stavak 1. točka 4. istog Zakona. Odredbom članka 7. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da pri uvozu dobara porezna obveza nastaje danom nastanka carinskog duga. Porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno sa obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga.

Sukladno navedenom, tvrtka X d.o.o. je pri uvozu obvezna platiti porez na dodanu vrijednost, a porezna obveza nastaje danom nastanka carinskog duga, koji prema članku 7. stavku 5. Zakona obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak, prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga.

 

         Radi odgovora na upit poreznog obveznika u vezi dokumentacije, odnosno carinskog evidentiranja uvoza i izvoza vode, zamolili smo tumačenje Carinske uprave iz njihove nadležnosti.

         Carinska uprava je dopisom klasa: 413-01/07-01/607 od 14. studenog 2007. dala tumačenje u vezi provedbe postupka carinjenja vode što ga prilažemo ovom dopisu.

 

         Molimo da s ovim odgovorom upoznate podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu