Porez na dodanu vrijednost - Nastanak porezne obveze
Broj klase:410-19/07-01/81
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 03.12.2007
Nastanak porezne obveze kod škole za strane jezike

       Jezični centar 'A' d.o.o., započeo je upise za tečajeve stranih jezika za školsku godinu 2007/2008. Poduzeće je sa svakim polaznikom sklopilo ugovor u kojem se uz ostalo navodi ukupna cijena tečaja i način plaćanja. U vezi navedenog postavljeno je pitanje kada u konkretnom slučaju nastaje obveza poreza na dodanu vrijednost.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

         Prema članku 42. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 79/07), usluge su obavljene u trenutku završetka njihovog korištenja. Ako se neka usluga obavlja stalno (kontinuirano) u dva obračunska razdoblja, porezna obveza nastaje po proteku drugog obračunskog razdoblja. Ako se usluga obavlja stalno (kontinuirano) kroz više obračunskih razdoblja, porezna obveza nastaje po proteku svakog obračunskog razdoblja, bez obzira je li usluga zaračunana ili nije.

 

         Odredbom članka 7. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), propisano je da pri obračunu poreza prema izdanim računima (članak 17. stavak 1. ovoga Zakona), porezna obveza za usluge nastaje istekom obračunskog razdoblja iz članka 16. stavak 2. ovoga Zakona, u kojem su obavljene. Navedeno vrijedi i za usluge koje su obavljene djelomično i zasebno obračunane.

 

         Ako su izdani računi, porezna obveza nastaje bez obzira na to u kojem su dijelu isporuke obavljene ili nisu što je propisano odredbom članka 41. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

         Račun je prema članku 15. stavak 2. Zakona svaka isprava prema kojoj porezni obveznik ili osoba kojoj on to naloži obračunava isporučena dobra i obavljene usluge, bez obzira na to kako se ta isprava naziva u poslovnomu prometu.

 

         Prema navedenom, u konkretnom slučaju ako je izdan račun ili neka druga isprava koja ima elemente računa, nastala je i porezna obveza neovisno o tome je li usluga obavljena ili nije što je propisano člankom 41. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu