Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/07-01/69
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-1
Zagreb, 09.10.2007
Iskazivanje prava na povrat pretporeza na obrascima PDV i PDV-K

Zakonom o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 76/07), došlo je do izmjene članka 10a. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 47/95 do 90/05) u visini poreznih stopa, te se od 01. kolovoza 2007. godine stopa od 10% poreza na dodanu vrijednost primjenjuje na novine i časopise koji izlaze dnevno i periodično, osim na one koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju.

Obzirom da se navedena stopa od 10% poreza na dodanu vrijednost ovom izmjenom primjenjuje i kod uvoza novina i časopisa iz članka 10a. stavak 2. Zakona, porezni obveznici koji temeljem uvoza novina i časopisa imaju pravo na povrat pretporeza to pravo iskazuju u Obrascu PDV pod rednim brojem III.3. Plaćeni pretporez pri uvozu. Porezni obveznik u navedenom rednom broju Obrasca PDV iskazuje vrijednost primljene isporuke pri uvozu, a kao pretporez iskazuje porez na dodanu vrijednost koji je platio pri uvozu po stopi od 10%, kao i onaj koji je platio po stopi od 22%.

Kod podnošenja konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost, porezni obveznik u Obrascu PDV-K u rednom broju III.3. Plaćeni pretporez pri uvozu, iskazuje vrijednost primljenih isporuka pri uvozu, a kao pretporez iskazuje iznose poreza na dodanu vrijednost plaćenog pri uvozu po stopi 10% i po stopi 22%.

Molimo da o navedenom obavijestite porezne obveznike.

Povratak na prethodnu stranicu