Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/06-01/77
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 18.04.2006
Povrat plaćenog PDV-a za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti
Navedenim dopisom obratili ste nam se u vezi povrata poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Postavljena su slijedeća pitanja:

1. Kada izvršiti povrat poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu, ako je račun ispostavljen primjerice u 2002. godini, a plaćen u 2005. godini?

2. Kako postupiti prilikom povrata poreza na dodanu vrijednost za opremu - vozilo nabavljeno temeljem ugovora o financijskom leasingu, račun za cjelokupni iznos ispostavljen je u 2004. godini, a plaćanje se vrši u ratama (60 rata) te se za svaku ratu tijekom godine ispostavljaju računi koji sadrže glavnicu i kamate sa obračunanim porezom na dodanu vrijednost?

U vezi navedenoga u nastavku odgovaramo.

1. Obzirom da iz prvog pitanja zaključujemo da je oprema za obavljanje vatrogasne djelatnosti nabavljena u 2002. godini, kada je račun i ispostavljen, napominjemo da pri nabavi opreme u 2002. godini Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu nije bila propisana mogućnost povrata plaćenog poreza na dodanu vrijednost po računima za nabavu opreme javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama, pa za to razdoblje nije moguće izvršiti povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome što je račun plaćen u 2005. godini.

2. Prema odredbi članka 32. stavak 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu (Narodne novine, broj 31/04 i 104/04) propisano je da će se plaćeni porez na dodanu vrijednost po računima za nabavu opreme u 2004. godini za obavljanje vatrogasne djelatnosti vratiti na teret prihoda poreza na dodanu vrijednost, javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama. U vezi povrata plaćenog poreza na dodanu vrijednost za vatrogasnu opremu nabavljenu u 2004. godini Ministarstvo financija donijelo je Naputak o načinu povrata plaćenog poreza na dodanu vrijednost klasa: 410-19/04-01/253, ur. broj: 513-05-/03-4 od 20. listopada 2004. godine. Temeljem navedenog Naputka javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice mogle su ostvariti pravo na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost za opremu nabavljenu u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2004. godine.

Obzirom da je u konkretnom slučaju vatrogasno vozilo nabavljeno u 2004. godini, temeljem ugovora o financijskom leasingu, kada je bila na snazi odredba o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu vatrogasnu opremu u smislu članka 32. stavak 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu smatramo da se može; ostvariti pravo na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost temeljem plaćanih rata u 2004. godini za vatrogasno vozilo na leasing.

Za rate plaćene u 2005. godini ostvaruje se pravo na povrat plaćanog poreza na dodanu vrijednost prema članku 31. stavak 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godini (Narodne novine, broj 171/04).

Prema tome razvidno je da Naputkom o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2005. godini (Narodne novine, broj 56/05), nije isključena mogućnost povrata poreza ako je oprema nabavljena 2004. godine, a plaća se i u 2005. godini temeljem ispostavljenih računa za mjesečne rate.
Povratak na prethodnu stranicu