Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/05-01/294
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 11.11.2005
Mogućnost povrata poreza na dodanu vrijednost inozemnom poduzetniku
Poduzeće "A" Zagreb d.o.o., iz Zagreba, obratilo nam se sa upitom o mogućnosti povrata poreza na dodanu vrijednost inozemnom poduzetniku, koji mu je zaračunao tuzemni poduzetnik za obavljenu uslugu prijevoza i carinskog posredovanja u tuzemstvu. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Članak 21. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br, 47/95 do 90/05), određuje da Ministar financija može propisati način povrata pretporeza inozemnim poduzetnicima.
Člankom 126a. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 60/96 do 77/04-ispravak), propisano je da pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost imaju inozemni poduzetnici koji izlažu na sajmovima u tuzemstvu. Pravo na povrat imaju inozemni poduzetnici koji na području Republike Hrvatske nemaju sjedište niti prebivalište, poslovnu upravu, podružnicu ili drugu poslovnu jedinicu.
Člancima 126a. do 126h. Pravilnika, propisane su određene usluge vezane za izlaganje na sajmovima na koje inozemni poduzetnici imaju pravo povrata poreza na dodanu vrijednost, te postupak povrata poreza na dodanu vrijednost.
Zakon o porezu na dodanu vrijednost ne propisuje mogućnost povrata poreza na dodanu vrijednost inozemnim poduzetnicima za druge vrste usluga koje su im obavili tuzemni poduzetnici. U skladu s navedenim ne može se ostvariti pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost za usluge koje su obavili tuzemni poduzetnici inozemnim poduzetnicima, ako se ne radi o uslugama vezanim za izlaganje na sajmovima.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu