Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/04-01/278
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 21.09.2004
Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost na temelju osobne iskaznice
Poduzeće "A", obratilo nam se s upitom o tome može li se kupcu - stranom državljaninu ispuniti zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost ( obrazac PDV-P) na temelju osobne iskaznice, obzirom da primjerice državljani Republike Slovenije, Bosne i Hercegovine i Italije mogu ući u Republiku Hrvatsku s osobnom iskaznicom.
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 21. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) propisano je da kupac strani državljanin koji u okviru osobnog putničkog prometa, iznosi dobra kupljena u tuzemstvu ima pravo tražiti povrat poreza na dodanu vrijednost za iznesena dobra ako je iznos svakog pojedinačnog računa viši od 500,00 kuna. To pravo na povrat ne vrijedi za naftne derivate. Zahtjev za povrat poreza strani državljanin mora podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana izdavanja računa.
Odredbama članka 120. do 126. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 55/04) propisan je način povrata poreza na dodanu vrijednost kupcima stranim državljanima u okviru putničkog prometa. U članku 124. stavak 1. Pravilnika propisano je da je carinarnica obvezna prije ovjere popunjenog obrasca PDV-P utvrditi, između ostalog, da li podaci iz putovnice ili osobne iskaznice odgovaraju podacima iz obrasca PDV-P.
Shodno navedenom, obrazac PDV-P može se ispuniti i na temelju osobne iskaznice kupca - stranog državljanina.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu