Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/03-01/389
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 09.01.2004
Pravo na ostvarenje povrata poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima
Dostavili ste nam na rješavanje predstavku tvrtke "A", koja se odnosi na pravo ostvarenja povrata poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima kada iznose dobra kupljena u tuzemstvu s obzirom na različita tumačenja o namjeni kupljenih dobara - da li imaju profesionalnu ili osobnu namjenu.
U svezi navedenoga, napominjemo da je člankom 21. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i člankom 120. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 198/03) propisano da kupac - strani državljanin koji u okviru osobnog putničkog prometa iznosi dobra kupljena u tuzemstvu ima pravo tražiti povrat poreza na dodanu vrijednost za izvezena dobra, ako je iznos svakog pojedinačnog računa viši od 500,00 kuna. Navedene odredbe Zakona i Pravilnika ne određuju što se smatra osobnim putničkim prometom.
Povratak na prethodnu stranicu