Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/03-01/428
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 17.12.2003
Preknjižavanje pretplate po PDV-u na obvezu PDV-a pri uvozu
Društvo "A", obratilo nam se s upitom postoji li mogućnost preknjižavanja pretplate po PDV-u na obvezu PDV-a pri uvozu, na koje odgovaramo.
Prema odredbama članka 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), porezni obveznik je dužan platiti porez pri uvozu dobara zajedno s carinskim dugom, a porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak.
Prema odredbi članka 21. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porezni obveznik koji u obračunskom razdoblju ima pravo na odbitak pretporeza, čiji je iznos veći od njegove porezne obveze, ima pravo na povrat te razlike.
Porezni obveznik može pravo na povrat poreza (pretporeza) ustupiti na način i uz uvjete propisane odredbama članka 23. i članka 113. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine", broj 127/00, 86/01-ispravak i 150/02).
Stranku je potrebno uputiti da se s predmetnim zahtjevom obrati u ispostavu Porezne uprave, koja će utvrditi udovoljava li zahtjev uvjetima propisanim odredbama Općeg poreznog zakona.
Povratak na prethodnu stranicu