Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/03-01/387
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 26.11.2003
Povrat poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima
Društvo "A", obratilo nam se s upitom postoji li mogućnost povrata poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima nakon isteka roka od šest mjeseci od datuma izdavanja računa.
Odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 21. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) kupac strani državljanin, koji u okviru osobnog putničkog prometa iznosi dobra kupljena u tuzemstvu ima pravo tražiti povrat poreza na dodanu vrijednost za iznesena dobra ako je iznos svakog pojedinačnog računa viši od 500,00 kuna. To pravo na povrat ne vrijedi za naftne derivate. Zahtjev za povrat poreza strani državljanin mora podnijeti u roku 6 mjeseci od dana izdavanja računa.
Odredbama članka 120. do 126. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) propisan je način povrata poreza na dodanu vrijednost kupcima stranim državljanima u okviru putničkog prometa. U članku 123. stavak 1. Pravilnika propisano je da se kupcu ili podnositelju zahtjeva vraća plaćeni porez na dodanu vrijednost ako u roku od šest mjeseci od dana izdavanja računa dostavi ovjereni izvornik obrasca PDV-P prodavatelju od kojega je kupio dobro. Ovjereni izvornik obrasca PDV-P predstavlja zahtjev za povrat poreza.
Navedenim odredbama Zakona i Pravilnika propisano je na koji način i u kojim rokovima kupci strani državljani ostvaruju pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost. S obzirom na navedeno povrat poreza kupcima stranim državljanima moguć je samo ako su ispunjeni propisani uvjeti.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu