Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/03-01/83
Urudžbeni broj:513-07/03-4
Zagreb, 15.09.2003
Povrat poreza na dodanu vrijednost plaćenog pri uvozu automobila za invalidnu osobu
Gospođa "A", obratila nam se s pitanjem o povratu poreza na dodanu vrijednost plaćenog pri uvozu automobila za invalidnu osobu.
Stranku je potrebno izvijestiti o slijedećem:
Prema Zaključku Hrvatskog sabora od 12. lipnja 2002. godine, Vlada Republike Hrvatske je zadužena da predloži akte kojima će utvrditi kriterije za refundaciju plaćenog poreza na dodanu vrijednost koji su određene kategorije osoba s invaliditetom (osobe sa 100% tjelesnog oštećenja ili s najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcije organa za kretanje), platile pri kupnji automobila.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. rujna 2002. godine donijela zaključak kojim je Ministarstvo rada i socijalne skrbi zaduženo da u suradnji s Ministarstvom financija predloži potrebne akte kojima će se utvrditi kriteriji za refundaciju poreza na dodanu vrijednost. Sredstva za refundaciju planirana su prema odluci Vlade Republike Hrvatske na pozicijama Ministarstva rada i socijalne skrbi.
Povrat poreza na dodanu vrijednost navedenim osobama prema odluci Vlade Republike Hrvatske, nije povrat poreza na dodanu vrijednost koji se odvija u okviru sustava oporezivanja prometa dobara i usluga porezom na dodanu vrijednost, uređenog odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Porezna uprava nije nadležna za taj povrat.
Radi se o naknadnom sufinanciranju nabave osobnih automobila osobama s invaliditetom, koje ima karakter socijalnog davanja osobama s posebnim potrebama, a visina naknade je utvrđena u visini plaćenog poreza na dodanu vrijednost.
Refundacija sredstava u visini plaćenog poreza će se realizirati s pozicija Ministarstva rada i socijalne skrbi, a prema našim informacijama u Ministarstvu rada i socijalne skrbi u tijeku je izrada kriterija i uputa za provođenje povrata sredstava osobama s invaliditetom.
Prema tome, uputite stranku da se sa zahtjevom za povrat obrati Ministarstvu rada i socijalne skrbi.
Povratak na prethodnu stranicu