Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/03-01/138
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 09.04.2003
Povrat robe iz inozemstva
U predmetnom dopisu navodite da je carinskim propisima predviđena mogućnost oslobođenja od plaćanja carine za domaću robu koja je bila izvezena iz carinskog područja Republike Hrvatske i koja se u istom stanju kakvom je izvezena, u roku tri godine, vraća u tuzemstvo. Zatražili ste mišljenje o nastanku obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost u navedenom slučaju.
Odredbom članka 2. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na uvoz dobara, pri čemu se pod uvozom razumijeva i unos i prijam te drugi oblici uvoza dobara. Zakonom o porezu na dodanu vrijednost nije propisana mogućnost oslobođenja od plaćanja toga poreza za slučaj ako se roba koja je bila izvezena iz carinskog područja Republike Hrvatske u nepromijenjenom stanju vraća u tuzemstvo.
Porez na dodanu vrijednost koji obračuna i naplati carinarnica pri uvozu je pretporez koji porezni obveznik može odbiti od porezne obveze u obračunskom razdoblju u kojem je porez naplaćen, kako je propisano člankom 20. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu