Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/02-01/366
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 22.10.2002
Povrat poreza na dodanu vrijednost plaćenog pri kupnji automobila
U povodi zamolbe osobe "A", za povrat poreza na dodanu vrijednost plaćenog pri kupnji automobila kojeg je vlasnik njezina kći, osoba "B", 100% invalid, u nastavku odgovaramo.
Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000), nije propisana mogućnost kupnje osobnog automobila bez plaćanja poreza na dodanu vrijednost od strane osobe s invaliditetom pa tako ni povrat poreza plaćenog pri kupnji osobnog automobila.
Mogućnost oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pripisano je samo pri uvozu dobara koja su kao donacije dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne i lokalne samouprave i uprave, kao i pri uvozu dobara od strane istih koja se plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije te prilikom isporuka dobara i obavljenih usluga od strane istih koje se plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije, što je u skladu s odredbama članka 12. stavak 1. točka 12. i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona.
Ministarstvo financija odnosno Porezna uprava ne može mimo odredbi Zakona, pojedinog poreznog obveznika osloboditi obveze plaćanja poreza.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu