Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/02-01/231
Urudžbeni broj:513-07/02-3
Zagreb, 10.09.2002
Pravo na povrat poreza
Osoba "A", vlasnik obrtničke radnje "B", uputio nam je dopis u kojem, među ostalim, navodi da je 28. 7. 1998. otvorio obrt za ribarstvo, te da je nakon privremene obustave 1. 11. 2001. prijavio ponovno obavljanje obrta. Navodi da je 5. 12. 2001. podnio prijavu u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost u koji je upisan 1. 1. 2002., kao tromjesečni porezni obveznik. Dana 11. 12. 2001. je (iz sredstava kredita), a prema prvoj privremenoj situaciji, izvođaču radova platio radove izvršene sa zaključno 30. 11. 2001.
Postavlja upit: ima li pravo na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost u tom razdoblju ?
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Člankom 6. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost jest poduzetnik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge i čija je vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj godini bila veća od 85.000,00 kuna, kako je propisano člankom 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Odredbom članka 32. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) propisano je da pravna ili fizička osoba stječe svojstvo poduzetnika (prava i obveze poduzetnika po Zakonu) prvim izvana primjetljivim aktivnostima koje su usmjerene na obavljanje poduzetničke djelatnosti i postaje obvezna upisati se u registar poreznih obveznika poreza na dodanu vrijednost u skladu s odredbom članka 40. stavak 1. Pravilnika.
Iz priloženih dokumenata razvidno je da porezni obveznik nije bio upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prije obustave poslovanja, da je ponovno započeo obavljati obrt nakon privremene obustave, te da je upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost 1.1.2002., pa u skladu s navedenim zakonskim odredbama ne može ostvariti pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost kao pretporeza za 2001. godinu.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu