Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/02-01/230
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 12.07.2002
Kupovina plovila putem leasinga
Trgovačko-uslužni obrt "A", uputio nam je dopis u kojem navodi da su u veljači 2002. sa Privrednom bankom Zagreb zaključili ugovor o financijskom leasingu za kupovinu plovila za obavljanje charter djelatnosti. Plovilo im je isporučeno 15.3.2002. i na računu je iskazan porez na dodanu vrijednost na ukupnu cijenu plovila. Prema priloženom ugovoru vlasništvo na predmetu leasinga mogu prenijeti sa Privredne banke Zagreb po uplati zaključne rate leasinga. Postavljaju pitanje možemo li im, iznimno, odobriti povrat poreza na dodanu vrijednost prije otplate plovila, ili će ga moći dobiti početkom slijedeće godine kada bi prešli u obveznike poreza na dobit.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
U smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 127/00) i članka 42. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) financijski najam predmeta, kod kojeg se prenosi pravo vlasništva, smatra se isporukom dobara pa porezna obveza za ukupnu vrijednost predmeta najma nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je isporučeno dobro predmet najma. Ako se kod financijskog najma ne prenosi pravo vlasništva predmeta najma, o čemu je riječ i u predmetnom upitu, porezna obveza nastaje za dio najamnine koji se odnosi na obračunsko razdoblje, odnosno u visini jedne mjesečne rate.
Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava ne može, mimo odredbi Zakona, pojedinom obvezniku odobriti povrat poreza na dodanu vrijednost.
Skrećemo vam pozornost da se prema odredbi članka 32. stavak 3. i 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost svojstvo poduzetnika zadržava i nastavlja i pod prisilnom upravom, u likvidaciji ili stečaju, a svojstvo poduzetnika prestaje posljednjim poduzetničkom aktivnostima. Fizička osoba prema odredbi članka 32. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost gubi svojstvo poduzetnika trajnom odjavom djelatnosti i brisanjem iz registra kod nadležnog tijela. Prije odjave djelatnosti fizička osoba mora obračunati porez na sve isporuke do dana odjave, uključujući u te isporuke i sva dobra koja joj preostanu i koja se smatraju izuzimanjem za vlastite potrebe, a za koje je koristila odbitak pretporeza, te podmiriti sve porezne obveze po osnovi poduzetničke djelatnosti.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu