Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/02-01/235
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 08.07.2002
Povrat poreza na dodanu vrijednost plaćenog pri uvozu osobnog automobila
Gosp. "A" uputio nam je zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost plaćenog pri uvozu osobnog automobila. Gosp. "A" kupio je osobni automobil na povlasticu sa zabranom otuđenja 5 godina, te je po proteku dvije godine, nakon prometne nezgode, kupio novi osobni automobil za koji traži povrat plaćenog poreza pri uvozu na temelju neiskorištene povlastice. U nastavku odgovaramo.
Osobne automobile uz korištenje povlastice iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ("Narodne novine", broj 108/96. i 23/2001, koji je vrijedio do 31. svibnja 2001. godine), mogli su nabavljati hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata, obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i hrvatski branitelji.
Odredbom članka 39. stavak 2. navedenog Zakona, propisano je da hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata i obitelji poginulih, umrlih, zatočeni ili nestalih hrvatskih branitelja imaju pravo na uvoz osobnog automobila bez plaćanja carine i poreza svakih pet godina, a stavkom 3. istog članka propisano je da hrvatski branitelj ima pravo na jednokratni uvoz osobnog automobila i popust pri plaćanju carine i poreza ako je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske proveo Zakonom propisano razdoblje.
Izmjenama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koje vrijede od 01. lipnja 2001. godine, u članku 39. stavak 1 i 2. propisno je da HRVI iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% l. skupine ima pravo na osobni automobil koji mu u vlasništvo dodjeljuje Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata svakih sedam godina. HRVI iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine čije utvrđeno oštećene organizma ima za posljedicu oštećenje funkcije donjih ekstremiteta, ima pravo na uvoz osobnog automobila bez plaćanja carine, posebnog poreza i poreza na dodanu vrijednost uz popust u visini utvrđenog postotka oštećenje organizma svakih sedam godina.
Iz priloženog dopisa zaključujemo da se radi o poreznom obvezniku koji je uvezao osobni automobil kao hrvatski branitelj. Porezni obveznik smatra da ima pravo povrata poreza na neiskorišteni dio povlastice do 5 godina (iskoristio je 2 godine), što prema odredbama Zakona nije propisano, budući da je povlasticu imao pravo koristi jednokratno pri uvozu osobnog automobila.
Povratak na prethodnu stranicu