Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/01-01/336
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 12.07.2002
Porez na dodanu vrijednost
U povodu zamolbe gospođe "A" kao 100% invalida na donje ekstremitete, za povrat poreza na dodanu vrijednost plaćenog pri kupnji automobila koji će služiti kao pomagalo, u nastavku odgovaramo.
Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000), nije propisana mogućnost kupnje osobnog automobila bez plaćanja poreza na dodanu vrijednost od strane osobe s invaliditetom pa tako ni povrat poreza plaćenog pri kupnji osobnog automobila, osim kada se radi o uvozu dobara koja su dana kao donacija iz inozemstva ili se eventualno nabavljaju iz sredstava inozemne novčane donacije u skladu s odredbama članka 12. stavak 1. točka 12. i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona.
Ministarstvo financija odnosno Porezna uprava ne može mimo odredbi Zakona, pojedinog poreznog obveznika osloboditi obveze plaćanja poreza.
Povratak na prethodnu stranicu