Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/02-01/269
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 04.07.2002
Pravo na povrat pretporeza
U povodu vašeg dopisa i upita Ispostave Samobor može li porezni obveznik "A", koji je u razdoblju 1.4.2001. do 31.12.2001. izdavao račune sa porezom na dodanu vrijednost, a nije bio upisan u sustav poreza na dodanu vrijednost, biti upisan u sustav poreza na dodanu vrijednost s 1.4.2001. i za koji period ima pravo na povrat pretporeza, odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 6. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 127/00) porezni obveznik je izdavatelj računa iz članka 15. stavak 5. ovoga Zakona.
Odredbom članka 15. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da ako netko u nekomu računu za isporučena dobra i obavljene usluge izdvojeno iskaže porez na dodanu vrijednost, iako za to nije bio ovlašten, tada duguje iskazani iznos, osim kad ispravi račun izdan primatelju u skladu s člankom 8. stavkom 3. ovoga Zakona.
Odredbom članka 32. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) propisano je da pravna ili fizička osoba stječe svojstvo poduzetnika (prava i obveze poduzetnika po Zakonu) prvim izvana primjetljivim aktivnostima koje su usmjerene na obavljanje poduzetničke djelatnosti i postaje obvezna upisati se u registar poreznih obveznika poreza na dodanu vrijednost u skladu s odredbom članka 40. stavak 1. Pravilnika.
Iz naprijed navedenog proizlazi da porezni obveznik nije bio upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, pa je obvezan platiti porez na dodanu vrijednost koji je iskazao na računima (iako za to nije bio ovlašten), te u skladu s tim porezni obveznik ne može ostvariti ni pravo na odbitak pretporeza.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu