Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/02-01/135
Urudžbeni broj:513-07/02-02
Zagreb, 20.05.2002
Povrat poreza na dodanu vrijednost
U svezi s upitom Hrvatske udruge za zaštitu potrošača o načinu povrata poreza na dodanu vrijednost kupcima-stranim državljanima koji iznose dobra kupljena u tuzemstvu i praksi pojedinih prodavatelja-poreznih obveznika da se to pravo ostvaruje u okviru sustava "Global Refund" putem tzv. Tax-free čekova uz odbitak naknade, odgovaramo.
Prema odredbi članka 21. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) kupac strani državljanin koji u okviru osobnog putničkog prometa iznosi dobra kupljena u tuzemstvu, ima pravo tražiti povrat poreza na dodanu vrijednost za iznesena dobra ako je iznos svakog pojedinačnog računa viši od 500,00 kuna. To pravo ne vrijedi za naftne derivate. Zahtjev za povrat poreza strani državljanin mora podnijeti u roku od šest mjeseci od dana izdavanja računa.
Odredbama članka 120. do 126. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01), detaljnije je propisan postupak ostvarivanja prava na povrat poreza na dodanu vrijednost.
Porez na dodanu vrijednost vraća prodavatelj, jer je prodavatelj kao porezni obveznik pri prodaji dobara naplatio taj porez.
Prema odredbi članka 123. stavak 1. Pravilnika, zahtjev za povrat poreza prodavatelju može podnijeti kupac-strani državljanin ili neka druga osoba. I u slučaju
kada zahtjev za povrat poreza podnosi kupac-strani državljanin kao i u slučaju kada zahtjev za povrat poreza podnosi neka druga osoba koja posreduje u tim poslovima, konačan povrat poreza će biti izvršen od strane prodavatelja-poreznog obveznika.
Odredbama Zakona i Pravilnika, nije propisano da prodavatelj-porezni obveznik ne može organizirati povrat poreza putem posrednika. Pri tome držimo da je u smislu zaštite potrošača uputno o tome na dostupan način izvijestiti odnosno upoznati kupce-strane državljane.
Povratak na prethodnu stranicu