Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/01-01/369
Urudžbeni broj:513-07/02-6
Zagreb, 13.02.2002
Zahtjev za povrat poreza
U svezi sa zahtjevom društva "A", za povrat PDV-a na telekomunikacijske usluge koje im je zaračunalo vaše društvo, izvijestili smo podnositelja zahtjeva i vas da prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000), Porezna uprava ne može izvršiti povrat PDV-a koje je vaše društvo zaračunalo društvu "A".
Međutim, budući da se na usluge u međunarodnom telekomunikacijskom prometu koje zaračunavaju priznati operatori jedne zemlje operatorima u drugoj zemlji, primjenom Konvencije međunarodne telekomunikacijske udruge, koja ima snagu međunarodnog ugovora, ne obračunava se PDV-e, o čemu smo se očitovali u našim pismima klasa: 410-19/00-01/828: ur: broj : 513-07/01-4 od 16. ožujka 2001. godine i klasa: 410-19/01-01/296: ur. broj: 513-07/01-2 od 28. lipnja 2001. godine, izvijestili smo vas da je moguće da vaše društvo u skladu s odredbama članka 8. stavak 3. Zakona, odnosno članka 79. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine", broj 60/96 do 54/01), napravi ispravak računa.
Odredbom članka 79. Pravilnika, propisana su dva načina ispravka računa. Račun po kojem primatelj još nije iskoristio pravo na odbitak pretporeza, ispravlja se na način da izdavatelj računa o ispravku pisano izvijesti primatelja računa, te mu mora biti vraćen izvornik računa u kojem je porez pogrešno iskazan. Izvornik računa, izdavatelj računa pohranjuje u svojoj dokumentaciji i ispravak pretporeza knjiži u svom knjigovodstvu.
Ako je primatelj računa već iskoristio odbitak pretporeza, ispravak se može provesti na način propisan u članku 8. stavak 3. Zakona, na način da primatelj računa najprije kod sebe ispravi pretporez i o tome pisano izvijesti izdavatelja računa koji tada može ispraviti svoju poreznu obvezu.
Pravilnikom nije posebno propisan način ispravka računa izdanog inozemnom poduzetniku.
Budući da se u vašem slučaju radi o ispravku porezne obveze po računu koji je izdan inozemnom poduzetniku koji prema hrvatskim propisima nema pravo na odbitak pretporeza niti pravo na povrat poreza prema odredbi članka 21. Zakona, mišljenja smo da se taj ispravak može napraviti izdavanjem odobrenja - „credit note" društvu "A", a na temelju odobrenja odnosno „credit note" na odgovarajući način provesti u poreznim evidencijama ispravak odnosno umanjenje vaše obveze PDV-a za isti iznos.
Povratak na prethodnu stranicu