Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-01/07-01/246
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 13.03.2007
Povrat poreza na dodanu vrijednost po Zakonu o vatrogastvu

U predmetnom dopisu navodite da su zahtjev za povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost prema Naputku o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2006. godini (Narodne novine broj 33/06) podnijele pravne osobe iz članka 48. stavak 1. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 106/99 do 174/04) koje osim djelatnosti propisane člankom 1. toga Zakona obavljaju i druge djelatnosti koje podliježu oporezivanju u smislu članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 90/05) za koje su obveznici poreza na dodanu vrijednost.

Budući da u navedenom slučaju te osobe sukladno članku 20. stavak 9. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članku 117. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 60/96 do 153//05) mogu odbiti samo pretporez sadržan u računima za primljena dobra i obavljene usluge što ih koriste za isporuke dobara i usluga u dijelu koji se odnosi na oporezive isporuke zatražili ste mišljenje o pravu na odbitak pretporeza koji nije mogao biti uključen u PDV obrasce, a odnosi se na obavljanje osnovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica?

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 4. Naputka o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2006. godini nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave može priznati pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost samo javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama koje nisu upisane u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i ne ostvaruju pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost kao pretporeza.

Sukladno navedenom javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice koje su upisane u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost ne mogu ostvariti pravo na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost po računima za nabavu opreme u 2006. godini za obavljanje vatrogasne djelatnosti na temelju Naputka o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2006. godini.

Povratak na prethodnu stranicu