Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-19/05-01/235
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 19.09.2005
Pravo na odbitak pretporeza za stanove
Gospođa "A, iz Ivanić Grada, obratila nam se s pitanjem o pravu na odbitak pretporeza za stanove koje je nabavila pravna osoba u svrhu povremenog smještaja svojih djelatnika na terenu u mjestu gdje se nalaze stanovi, na koje odgovaramo u nastavku.
Poduzetnik-porezni obveznik uz uvjete propisane u članku 20. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 47/95 do 90/05), i članku 104. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 60/96 do 77/04-ispravak) ima pravo odbiti pretporez sadržan u računima za nabavu dobara i usluga za poduzetničku djelatnost.
Odbitak pretporeza je moguć ako računi za primljena dobra ili obavljene usluge sadrže sve podatke propisane člankom 15. stavkom 3. Zakona, ako je isporuka dobara ili usluga primljena od drugog obveznika poreza na dodanu vrijednost i za primljene isporuke prema članku 20. Zakona nije isključeno pravo na odbitak pretporeza, a isporuka je obavljena poduzetniku u poduzetničke svrhe.
Prema naprijed navedenom porezni obveznik ne može odbiti pretporez za stanove nabavljene u nepoduzetničke svrhe ili za obavljanje djelatnosti koje su navedene u članku 11. Zakona.
Iz upita nije razvidno koju djelatnost obavlja porezni obveznik, te ne možemo dati precizniji odgovor na postavljeno pitanje.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.


Povratak na prethodnu stranicu