Porez na dodanu vrijednost - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza
Broj klase:410-19/06-01/60
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-3
Zagreb, 28.03.2006
Obračun pdv-a u graditeljstvu

        Hrvatska udruga 'A', Udruga 'B',  postavila je upit u vezi s obračunom poreza na dodanu vrijednost u graditeljstvu, odnosno zatražila pojašnjenje mišljenja Porezne uprave – Središnjeg ureda klasa: 410-19/05-01/290, ur. broj: 513-07-21-01/05-2, od 21. studenog 2005, a u vezi s ranijim mišljenjem klasa: 410-19/97-01/646, ur.broj: 513-07/98-3 od 12. lipnja 1998.godine

         Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

         Prema odredbi članka 3. točka 8.  Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, br. 67/01,94/01 i 177/04) Središnji ured Porezne uprave daje mišljenja o primjeni propisa u pojedinačnim poreznim predmetima, pa su na upite poreznih obveznika dana i predmetna mišljenja  klasa: 410-19/97-01/646, ur.broj: 513-07/98-3 od 12. lipnja 1998. i klasa: 410-19/05-01/290, ur. broj: 513-07-21-01/05-2, od 21. studenog 2005.

         Mišljenjem Porezne uprave – Središnjeg ureda klasa: 410-19/05-01/290, ur. broj: 513-07-21-01/05-2, od 21. studenog 2005. odgovoreno je na upit o trenutku nastanka obveze poreza na dodanu vrijednost u graditeljskoj djelatnosti kod obveznika poreza na dohodak koji porez na dodanu vrijednost obračunavaju prema primljenim (naplaćenim) naknadama i izdaju račun R-2 i obveznika poreza na dobit  koji porez na dodanu vrijednost obračunavaju prema izdanim računima za isporučena dobra i obavljene usluge a izdaju račun R-1. Pitanje nije bilo  postavljeno o načinu ovjeravanja privremene situacije nego o načinu izdavanja računa. U tom tumačenju u bitnom se navodi da, bez obzira na to u kojem su dijelu usluge obavljene ili nisu, porezni obveznik koji porez na dodanu vrijednost obračunava prema izdanim računima obveznik je poreza na dodanu vrijednost, bez obzira je li izdani račun naplaćen, kako je propisano člankom 16. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odnosno člankom 41. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05).

         Navedeno ne odstupa od tumačenja klasa: 410-19/97-01/646, ur.broj: 513-07/98-3 od 12. lipnja 1998. kojim je detaljnije pojašnjen obračun i dospijeće plaćanja poreza na dodanu vrijednost u graditeljstvu, s obzirom na ovjeru privremene situacije.

         S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu