Porez na dodanu vrijednost - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza
Broj klase:410-19/05-01/326
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 13.01.2006
Obračunavanje i plaćanje pdv-a prema naplaćenim naknadama
Obrtnička zadruga "A", Ozalj, upisala se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost 1. listopada 2003. godine, stoga nam se obratila sa zamolbom da joj se omogući obračunavanje i plaćanje poreza na dodanu vrijednost prema naplaćenim naknadama obzirom da pretežno posluje sa obrtnicima.
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Prema članku 17. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) i članku 83. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05) porezni obveznik obračunava porez na dodanu vrijednost, prema izdanim računima za isporučena dobra i obavljene usluge u obračunskom razdoblju.
Iznimno, poduzetnik koji je obveznik poreza na dohodak, porez na dodanu vrijednost obračunava prema primljenim (naplaćenim) naknadama što je propisano člankom 17. stavak 3. Zakona i člankom 84. Pravilnika.
Obrtnička zadruga "A" je pravna osoba i obveznik poreza na dobit, pa je obvezna obračunavati i plaćati porez na dodanu vrijednost prema izdanim računima u skladu s člankom 17. stavak l. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Ministarstvo financija mimo zakonskih odredbi nema mogućnosti izmjene načina obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu