Porez na dodanu vrijednost - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza
Broj klase:410-19/03-01/221
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 16.06.2003
Zahtjev za promjenom obračunskog razdoblja PDV-a
Društvo "A", obratilo nam se sa zahtjevom za promjenom razdoblja obračuna poreza na dodanu vrijednost, a razlog je usklađivanje obračunskih razdoblja u kojima moraju izvještavati Upravu "B", a koji se ne temelje na kalendarskim mjesecima već na punim tjednima, na koji odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 16. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95 do 73/00), obračunska razdoblja su od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, a iznimno za poduzetnike čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga uključujući i porez na dodanu vrijednost u prethodnoj kalendarskoj godini manja od 300.000,00 kuna, obračunska razdoblja su od 1. do posljednjeg dana u tromjesečju.
U skladu s navedenim, prema sadašnjim odredbama Zakona, nema mogućnosti da se udovolji zahtjevu stranke.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu