Porez na dodanu vrijednost - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza
Broj klase:410-19/02-01/234
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 28.07.2003
Roba preuzeta u stečaju temeljem razlučnog prava
U povodu traženja suglasnosti na mišljenje Područnog ureda Rijeka, a u vezi upita društva "A" za obvezu plaćanja poreza na dodanu vrijednost po računu za robu preuzetu od poduzetnika u stečajnom postupku temeljem razlučnog prava, odgovaramo u nastavku. Suglasni smo s vašim odgovorom, prema kojem je stečajni dužnik obveznik poreza na dodanu vrijednost.
Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge, u tuzemstvu, uz naknadu, koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnošću. Pravilnikom je određeno da sve isporuke u postupku stečaja podliježu oporezivanju i da se svojstvo poduzetnika zadržava i nastavlja u slučaju stečaja.
U skladu s navedenim stečajni dužnik obvezan je prilikom isporuke dobara ili obavljanja usluga obračunati porez na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu