Porez na dodanu vrijednost - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza
Broj klase:410-19/03-01/169
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 02.06.2003
Primjena zakonskih propisa na uvoz automobila tvrtke
Tvrtke "A" i AUTOKUĆA "B" postavile su upit o pravilnoj primjeni zakonskih propisa na slučaj ako tvrtka uveze automobil za koji u carinsku osnovicu nije uključen iznos naknade za transport u inozemstvu. Za tu uslugu transporta naknadno su od prijevoznika dobili račun u kojem nije obračunat porez na dodanu vrijednost za dionicu puta u inozemstvu. Vozilo prodaju drugoj autokući, svome koncesionaru, koji ga prodaje svome potkoncesionaru, a on konačnom kupcu.
Na postavljeni upit o tome trebaju li kad ispostavljaju račun svome koncesionaru na iznos transportnih troškova za dionicu puta u inozemstvu obračunati porez na dodanu vrijednost, odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 2. Zakona o poreza na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu.
Odredbom članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je, među ostalim, da je osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost.
U skladu s navedenim zakonskim odredbama uvoznik osobnog automobila obvezan je obračunati porez na dodanu vrijednost na ukupnu vrijednost iskazanu na računu koji ispostavlja sporne koncesionaru za isporuku automobila. Isto tako je obvezan postupiti i koncesionar na računu koji ispostavlja svome potkoncesionaru, odnosno krajnjem kupcu.
Molimo da o navedenom izvijestite stranke.
Povratak na prethodnu stranicu