Porez na dodanu vrijednost - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza
Broj klase:410-19/03-01/126
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 16.04.2003
Subvencije za brodske nerentabilne linije
Gospodin "A", brodoprijevoznik, obratio nam se s upitom o obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost na subvenciju koju dobije iz državnog proračuna putem Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo i iz proračuna Dubrovačke županije, na koju nije platio porez, a u postupku nadzora mu je utvrđena obveza te je donijeto drugostupanjsko rješenje broj UP/II-471-02/01-01/409 kojim je potvrđeno prvostupanjsko rješenje UP/I-471-02/01/394 kojim je utvrđena obveza uplate manje obračunatog poreza u iznosu od 14.183,21 kuna i 1.153,30 kuna kamata na manje plaćeni iznos poreza. Traži poništenje rješenja navodeći da niti drugi brodoprijevoznici ne plaćaju porez na sredstva koja prime kao subvenciju iz državnog proračuna.
Naše je mišljenje:
Prema odredbama članka 51. stavak 13. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 60/96 do 58/03), u poreznu osnovicu u smislu odredbe članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95 do 73/00) ne ulaze iznosi premija, regresa i drugih poticajnih sredstava iz proračuna.
Budući da se radi o upravnom postupku koji vodi Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak u okviru Ministarstva financija, Porezna uprava ne može poništiti navedeno rješenje. Međutim, porezni obveznik ima pravo pokretanja upravnog spora tužbom pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka drugostupanjskog rješenja.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu