Porez na dodanu vrijednost - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza
Broj klase:410-01/02-01/766
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 26.02.2003
Bonovi za mobitele
Trgovački obrt "A", obratilo nam se s upitom smatraju li se bonovi za mobitel vrijednosnicama u smislu članka 15. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Područni ured Split nadzorom je utvrdio obvezu ispostavljanja računa za isporučena dobra i evidentiranje prometa u skladu s člankom 15. stavci 1. i 7. Zakona. Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Člankom 15. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da se iznimno od odredaba stavaka 1. i 6. istoga članka računi ne moraju ispostavljati ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, sportske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica te ako je riječ o prodaji na tržnicama i otvorenim prostorijama.
Iz priloženoga je razvidno da se u članku 15. stavak 8. Zakona izričito ne navode bonovi za mobitel kao poštanske vrijednosnice, pa ako se pretežni dio vrijednosti prometa ne odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, sportske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica, tada postoji obveza ispostavljanja računa i evidentiranja prometa prema zakonskim propisima.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.

Povratak na prethodnu stranicu