Porez na dodanu vrijednost - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza
Broj klase:410-19/01-01/593
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 21.02.2003
Procjena osnovice za obračunavanje PDV-a u nadzoru poreznih obveznika
Odvjetnik "A", postavio nam je upit o tome smatra li se zakonitom procjena osnovice za oporezivanje porezom na dodanu vrijednost utvrđena usporedbom pravne osobe s fizičkom osobom, te jednog poreznog razdoblja s drugim poreznim razdobljem (godina 1998. u odnosu na 1999.) uz činjenicu da je i jednom i drugom poreznom obvezniku, procijenjena osnovica za oporezivanje porezom na dodanu vrijednost, a na koji odgovaramo u nastavku. Članak 18. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisuje da ako porezni obveznik u propisanom roku ne podnese poreznu prijavu ili konačni obračun ili ako nema propisanu dokumentaciju i porezne evidencije, Porezna uprava može procijeniti poreznu obvezu na temelju obavljenog nadzora usporedbom s poreznim obveznikom koji obavlja sličnu djelatnost ili na temelju drugih podataka o poslovanju poreznog obveznika.
Odredbom članka 86. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) propisano je da ako porezni obveznik u propisanom roku ne podnese ili uopće ne podnese poreznu prijavu ili konačni obračun, poreznu obvezu utvrdit će nadležna ispostava Porezne uprave.
Iz navedenih odredaba Zakona i Pravilnika proizlazi da Porezna uprava može procijeniti poreznu osnovicu poreza na dodanu vrijednost na temelju raspoloživih podataka.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu